nobeltours
08 شهریور 1401 - 07:17

جدیدترین تحولات عراق؛ ناآرامی ها در بغداد و چند شهر دیگر

با کناره گیری رهبر جریان صدر از سیاست، حامیان وی به مناطق مختلف بغداد و شهرهای دیگر عراق یورش بردند. مقتدی صدر، رهبر جنبش صدر عراق در بیانیه‌ای توییتری در حساب کاربری رسمی خود، از کناره گیری از همه سمت‌ها و تعطیلی همه موسسات به جز حرم مطهر، موزه شریف و کمیسیون صدر خبر داد. به گزارش الجزیره، در بیانیه صدر آمده است: «دیگر در امور سیاسی دخالت نخواهم کرد و همه دفاتر وابسته به خود جز مرقد و موزه و مؤسسه میراث خاندان صدر را تعطیل می‌کنم. بهترین راه گفتگوی سازنده است. باید برای حفظ توانمندی‌های کشور به همه اختلافات فعلی پایان دهیم.» همین مسئله باعث آغاز اعتراضات گسترده حامیان وی در مناطق مختلف عراق به ویژه در پایتخت این کشور شد. در حال تکمیل... ۲۰ کشته و بیش از ۳۰۰ زخمی در درگیری‌های بغداد تلویزیون عراق اعلام کرد آمار تلفات درگیری‌ها در بغداد به ۲۰ کشته و بیش از ۳۰۰ زخمی رسیده است. خبر‌ها از بلند شدن دود در داخل منطقه سبز آتش‌سوزی در نزدیکی وزارت امور خارجه عراق حاکی است. یک گلوله خمپاره ۸۲ میلی‌متری به تجمع ارتش عراق در داخل منطقه سبز بغداد سقوط کرده است. منابع امنیتی اعلام کردند «سرایا السلام» به استقرار پرتاب کننده‌های راکتی و خمپاره انداز‌ها در مجاورت «کراده مریم»، مناطق پلیس چهارم و پنجم، «محله جهاد» و شهرداری‌ها و مناطق «حبیبیه» ادامه می‌دهد. به خانواده‌هایی که در «صالحیه»، «جادریه» و «قادسیه» زندگی می‌کنند توصیه می‌کنیم پنجره‌ها را باز کرده و به شیشه‌ها نزدیک نشوند. این در حالی است که «سرایا السلام» در ساعات آینده برای استفاده از موشک‌های کاتیوشا به سمت منطقه سبز آماده می‌شود. صابرین نیوز نوشت شهر الشعله شاهد مواردی از غارت مغازه‌ها است. ۱ دقیقه پیش ۲۰ کشته و بیش از ۳۰۰ زخمی در درگیری‌های بغداد تلویزیون عراق اعلام کرد آمار تلفات درگیری‌ها در بغداد به ۲۰ کشته و بیش از ۳۰۰ زخمی رسیده است. خبر‌ها از بلند شدن دود در داخل منطقه سبز آتش‌سوزی در نزدیکی وزارت امور خارجه عراق حاکی است. یک گلوله خمپاره ۸۲ میلی‌متری به تجمع ارتش عراق در داخل منطقه سبز بغداد سقوط کرده است. منابع امنیتی اعلام کردند «سرایا السلام» به استقرار پرتاب کننده‌های راکتی و خمپاره انداز‌ها در مجاورت «کراده مریم»، مناطق پلیس چهارم و پنجم، «محله جهاد» و شهرداری‌ها و مناطق «حبیبیه» ادامه می‌دهد. به خانواده‌هایی که در «صالحیه»، «جادریه» و «قادسیه» زندگی می‌کنند توصیه می‌کنیم پنجره‌ها را باز کرده و به شیشه‌ها نزدیک نشوند. این در حالی است که «سرایا السلام» در ساعات آینده برای استفاده از موشک‌های کاتیوشا به سمت منطقه سبز آماده می‌شود. صابرین نیوز نوشت شهر الشعله شاهد مواردی از غارت مغازه‌ها است. ۱ دقیقه پیش ۲۰ کشته و بیش از ۳۰۰ زخمی در درگیری‌های بغداد تلویزیون عراق اعلام کرد آمار تلفات درگیری‌ها در بغداد به ۲۰ کشته و بیش از ۳۰۰ زخمی رسیده است. خبر‌ها از بلند شدن دود در داخل منطقه سبز آتش‌سوزی در نزدیکی وزارت امور خارجه عراق حاکی است. یک گلوله خمپاره ۸۲ میلی‌متری به تجمع ارتش عراق در داخل منطقه سبز بغداد سقوط کرده است. منابع امنیتی اعلام کردند «سرایا السلام» به استقرار پرتاب کننده‌های راکتی و خمپاره انداز‌ها در مجاورت «کراده مریم»، مناطق پلیس چهارم و پنجم، «محله جهاد» و شهرداری‌ها و مناطق «حبیبیه» ادامه می‌دهد. به خانواده‌هایی که در «صالحیه»، «جادریه» و «قادسیه» زندگی می‌کنند توصیه می‌کنیم پنجره‌ها را باز کرده و به شیشه‌ها نزدیک نشوند. این در حالی است که «سرایا السلام» در ساعات آینده برای استفاده از موشک‌های کاتیوشا به سمت منطقه سبز آماده می‌شود. صابرین نیوز نوشت شهر الشعله شاهد مواردی از غارت مغازه‌ها است. ۱ دقیقه پیش ۲۰ کشته و بیش از ۳۰۰ زخمی در درگیری‌های بغداد تلویزیون عراق اعلام کرد آمار تلفات درگیری‌ها در بغداد به ۲۰ کشته و بیش از ۳۰۰ زخمی رسیده است. خبر‌ها از بلند شدن دود در داخل منطقه سبز آتش‌سوزی در نزدیکی وزارت امور خارجه عراق حاکی است. یک گلوله خمپاره ۸۲ میلی‌متری به تجمع ارتش عراق در داخل منطقه سبز بغداد سقوط کرده است. منابع امنیتی اعلام کردند «سرایا السلام» به استقرار پرتاب کننده‌های راکتی و خمپاره انداز‌ها در مجاورت «کراده مریم»، مناطق پلیس چهارم و پنجم، «محله جهاد» و شهرداری‌ها و مناطق «حبیبیه» ادامه می‌دهد. به خانواده‌هایی که در «صالحیه»، «جادریه» و «قادسیه» زندگی می‌کنند توصیه می‌کنیم پنجره‌ها را باز کرده و به شیشه‌ها نزدیک نشوند. این در حالی است که «سرایا السلام» در ساعات آینده برای استفاده از موشک‌های کاتیوشا به سمت منطقه سبز آماده می‌شود. صابرین نیوز نوشت شهر الشعله شاهد مواردی از غارت مغازه‌ها است. ۱ دقیقه پیش ۲۰ کشته و بیش از ۳۰۰ زخمی در درگیری‌های بغداد تلویزیون عراق اعلام کرد آمار تلفات درگیری‌ها در بغداد به ۲۰ کشته و بیش از ۳۰۰ زخمی رسیده است. خبر‌ها از بلند شدن دود در داخل منطقه سبز آتش‌سوزی در نزدیکی وزارت امور خارجه عراق حاکی است. یک گلوله خمپاره ۸۲ میلی‌متری به تجمع ارتش عراق در داخل منطقه سبز بغداد سقوط کرده است. منابع امنیتی اعلام کردند «سرایا السلام» به استقرار پرتاب کننده‌های راکتی و خمپاره انداز‌ها در مجاورت «کراده مریم»، مناطق پلیس چهارم و پنجم، «محله جهاد» و شهرداری‌ها و مناطق «حبیبیه» ادامه می‌دهد. به خانواده‌هایی که در «صالحیه»، «جادریه» و «قادسیه» زندگی می‌کنند توصیه می‌کنیم پنجره‌ها را باز کرده و به شیشه‌ها نزدیک نشوند. این در حالی است که «سرایا السلام» در ساعات آینده برای استفاده از موشک‌های کاتیوشا به سمت منطقه سبز آماده می‌شود. صابرین نیوز نوشت شهر الشعله شاهد مواردی از غارت مغازه‌ها است. ۱ دقیقه پیش ۲۰ کشته و بیش از ۳۰۰ زخمی در درگیری‌های بغداد۲۰ کشته و بیش از ۳۰۰ زخمی در درگیری‌های بغداد ۲۰ کشته و بیش از ۳۰۰ زخمی در درگیری‌های بغداد تلویزیون عراق اعلام کرد آمار تلفات درگیری‌ها در بغداد به ۲۰ کشته و بیش از ۳۰۰ زخمی رسیده است. خبر‌ها از بلند شدن دود در داخل منطقه سبز آتش‌سوزی در نزدیکی وزارت امور خارجه عراق حاکی است. یک گلوله خمپاره ۸۲ میلی‌متری به تجمع ارتش عراق در داخل منطقه سبز بغداد سقوط کرده است. منابع امنیتی اعلام کردند «سرایا السلام» به استقرار پرتاب کننده‌های راکتی و خمپاره انداز‌ها در مجاورت «کراده مریم»، مناطق پلیس چهارم و پنجم، «محله جهاد» و شهرداری‌ها و مناطق «حبیبیه» ادامه می‌دهد. به خانواده‌هایی که در «صالحیه»، «جادریه» و «قادسیه» زندگی می‌کنند توصیه می‌کنیم پنجره‌ها را باز کرده و به شیشه‌ها نزدیک نشوند. این در حالی است که «سرایا السلام» در ساعات آینده برای استفاده از موشک‌های کاتیوشا به سمت منطقه سبز آماده می‌شود. صابرین نیوز نوشت شهر الشعله شاهد مواردی از غارت مغازه‌ها است. تلویزیون عراق اعلام کرد آمار تلفات درگیری‌ها در بغداد به ۲۰ کشته و بیش از ۳۰۰ زخمی رسیده است. خبر‌ها از بلند شدن دود در داخل منطقه سبز آتش‌سوزی در نزدیکی وزارت امور خارجه عراق حاکی است. یک گلوله خمپاره ۸۲ میلی‌متری به تجمع ارتش عراق در داخل منطقه سبز بغداد سقوط کرده است. منابع امنیتی اعلام کردند «سرایا السلام» به استقرار پرتاب کننده‌های راکتی و خمپاره انداز‌ها در مجاورت «کراده مریم»، مناطق پلیس چهارم و پنجم، «محله جهاد» و شهرداری‌ها و مناطق «حبیبیه» ادامه می‌دهد. به خانواده‌هایی که در «صالحیه»، «جادریه» و «قادسیه» زندگی می‌کنند توصیه می‌کنیم پنجره‌ها را باز کرده و به شیشه‌ها نزدیک نشوند. این در حالی است که «سرایا السلام» در ساعات آینده برای استفاده از موشک‌های کاتیوشا به سمت منطقه سبز آماده می‌شود. صابرین نیوز نوشت شهر الشعله شاهد مواردی از غارت مغازه‌ها است. ۱ دقیقه پیش باشگاه خبرنگاران جوانبین‌المللخاورمیانه
شناسه خبر: 683005